Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Миронівського НВК

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

на заміщення вакантної посади

директора Миронівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Шосткинської районної ради Сумської області

Відділ освіти Шосткинської районної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора Миронівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Шосткинської районної ради Сумської області відповідно до частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» та наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року № 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», наказу відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації від 26.06.2018 року № 131-ОД «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади керівника комунального закладу загальної середньої освіти Шосткинського району», рішення 24 сесії сьомого скликання Шосткинської районної ради від 15.06.2018 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника  комунального закладу загальної середньої освіти Шосткинського району».

1. Найменування:

Миронівський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Шосткинської районної ради Сумської області (далі – Миронівський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ).

2. Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

вул. Миру, буд. 5, с. Миронівка, Шосткинський район, Сумська область, 41130.

3. Основними напрямками діяльності Миронівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ є:

 • реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання;
 • упровадження в освітній процес нових інноваційних технологій, розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів школи;
 • гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів та вихованців;
 • розвиток творчої ініціативи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності;
 • виховання позитивних мотивів освітньої діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь; виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям; виховання учнів на основі загальнолюдських гуманістичних цінностей: ідеалів добра, правди, свободи, любові, дружби, справедливості, совісті, людської гідності;
 • виховання патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я України;
 • урахування вікових і індивідуальних особливостей учнів і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з урахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини;
 • підготовка учнів до господарсько-трудової діяльності.

Основні напрямки діяльності будуються на принципах:

 • гуманізації, започаткованої у визнанні особистості кожного учня найвищою соціальною цінністю та такої, що передбачає створення сприятливих умов для пізнавальної діяльності учнів та вихованців;
 • демократизації освітнього процесу, що передбачає масовий характер, спрямований на розвиток активності, ініціативи та творчості учнів, учителів та вихователів, широкої участі педагогічної громадськості, батьків в управлінні всебічним розвитком особистості;
 • індивідуалізації, що примушує зважати на особливості психофізіологічного, психічного та фізичного розвитку, а також індивідуальних можливостей учнів у пізнавальній діяльності;
 • диференціації, що орієнтується на всебічне стимулю­вання пізнавальних здібностей з урахуванням інтересів, мотивів;
 • інтеграції, що означає поєднання зусиль учителів школи, сім’ї та громадськості в формуванні у учнів пізнавальних здібностей на основі усвідомлення як цінності і та пріоритетного завдання їх фізичного, психічного та духовного здоров’я.

4. Статут Миронівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ (додаток 1).

5. Відомості про заклад

Дата введення в експлуатацію

1994 р.

Загальна площа всіх приміщень

3375 м2

Проектна потужність закладу (місць)

306

Кількість учнів

93

у т.ч. 1-4 класів

43

5-9 класів

44

10-11 класів

6

Кількість класів

10

Середня наповнюваність класів

9,3

Кількість класних кімнат

10

Їх площа (кв.м)

915

Кількість навчальних кабінетів:

8

Математика

1

Фізика

1

Хімія, біологія

1

Українська мова та література

1

Зарубіжна література

1

Комп’ютерний клас:

1

у ньому робочих місць

14

Інших кабінетів:

10

Географія

1

Англійська мова

1

Історія

1

Основи здоров’я

1

Початкові класи

4

Навчальні майстерні

2

Підключення до мережі інтернет

так

Кількість комп’ютерів у навчальному закладі

21

з них використовується в управлінській діяльності

3

Кількість інтерактивних комплексів

2

Кількість мультимедійних комплексів

6

Ксерокопіювальної техніки

6

телевізорів з відео- та аудіотехнікою

2

супутникова антена

1

Кількість комп’ютерних програмних засобів навчання

6

у тому числі за предметами:

 

природничо-математичного циклу

5

гуманітарного

1

Кількість майстерень

2

Спортивна зала (кв.м)

160

Навчально – дослідна ділянка (арів)

0,51

Опалення (власна котельня)

Так

Водогін, у т.ч. з гарячою водою

Так

Їдальня

1

число посадових місць

120

Кількість поверхів в основній будівлі

2

Навчальна теплиця (кв.м.)

120

Дитячий майданчик (кв.м.)

300

Спортивний майданчик (га)

0,5

Бібліотека з читацьким залом (кв.м.)

48

Бібліотечний фонд (примірників)

10375

у тому числі підручників

3550

ДНЗ (дошкільний підрозділ) (кв.м.)

160

Приміщення

Пристосоване

Потужність (місць)

20

кількість дітей

26

Шкільний автобус

2

підлягає підвезенню учнів

44

Кількість вчителів

18

основних

18

сумісників

-

Середнє педагогічне навантаження

15,8

Група продовженого дня

1

в них дітей

15

Кількість вихователів

2

Медичний кабінет

1

Кабінет практичного психолога

1

Музеїв:

2

у т.ч. льону і ткацтва

1

історико - краєзнавчий

1

Працює гуртків від РБДЮТ:

4

у т.ч. історико – краєзнавчий «Пошук»

1

«Художнього ткацтва»

1

«Юні квітникарі»

1

«Паперопластика»

1

Працюють секції від РДЮСШ по волейболу

1

6. Штатним розписом затверджено 44,411 посад, з них зайнято 43,911 посад та працює 39 фізичних осіб.

7. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Миронівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ :

Загальний бюджет по Миронівському НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ  склав ­­­­­­­­­­­­­­­­­­– 4798,2 тис. грн.

7. Дата початку приймання документів для участі в конкурсі:

16 ЛИПНЯ 2018 РОКУ

8. Кінцевий строк приймання документів:

до 17-00 год. 6 СЕРПНЯ 2018 РОКУ

9. Адреса приймання документів для участі в конкурсі:

АДМІНБУДІВЛЯ ВІДІДЛУ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ ВУЛ. САДОВИЙ БУЛЬВАР, БУД 29, М. ШОСТКА, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, 41100 З 8.00 ГОД. ДО 17.00 ГОД. (у робочі дні, відповідальна: методист районного методичного кабінету відділу освіти Покрова Валентина Василівна)

10. Номер телефону для довідок:

(05449) 7 31 62; 7  34  73.

11. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заяву про участь у конкурсі із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

3) автобіографія та (або) резюме (за вибором учасника конкурсу);

4) копія документа про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу освіти, а також копії трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

5) довідка МВС про відсутність судимості;

6) мотиваційний лист.

12. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на зайняття посади директора комунального закладу загальної середньої освіти:

- громадянство України;

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Педагогіка», «Управління закладом»;

– підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування);

– стаж роботи за фахом не менше 3-х років;

– вільне володіння державною мовою.

13. Конкурсна пропозиція розвитку Миронівського НВК ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ  на 3 роки у паперовому вигляді та на електронних носіях у форматі PowerPoint, де передбачається:

- план реформування закладу;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції щодо поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.    

14. Умови оплати праці директора комунального закладу загальної середньої освіти із зазначенням істотних умов контракту:

- строк укладання контракту – 2 (6 років для осіб, які займали керівні посади);

- розмір посадового окладу складає 4264 грн.;

- надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 56 календарних днів. Одночасно з наданням відпустки надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

15. Дата і місце проведення конкурсу:

14.00 год 14 СЕРПНЯ 2018 РОКУ

ЗАЛА ЗАСІДАНЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВУЛ. САДОВИЙ БУЛЬВАР, 29, М. ШОСТКА, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

Додаток 1. Склад конкурсної комісії відділу освіти Шосткинської районної державної адміністрації на зайняття вакантної посади директора Миронівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад Шосткинської районної ради Сумської області.

Додаток 2. Перелік тестових завдань на зайняття вакантної посади директора комунального закладу загальної середньої освіти I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад Шосткинської районної ради Сумської області.

Додаток 3. Зразок ситуаційного завдання на зайняття вакантної посади директора комунального закладу загальної середньої освіти.

Додаток 4. Критерії оцінювання тестування, ситуаційних завдань та публічної презентації перспективного плану розвитку  закладу загальної середньої освіти.

Додаток 5. Статут Миронівського навчально - виховного комплексу загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад  Шосткинської районної ради Сумської області.