Оголошення про проведення конкурсу

 

ОГОЛОШЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Шосткинський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Шосткинської районної ради Сумської області

Шосткинська районна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Шосткинський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Шосткинської районної ради Сумської області відповідно до частини дев’ятої статті 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094, рішення Шосткинської районної ради від 11.05.2018 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони  здоров’я, що  перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Шосткинського району», розпорядження голови Шосткинської районної державної адміністрації від 23.05.2018 № 303-ОД «Про проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного лікаря комунального закладу «Шосткинський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Шосткинської районної ради Сумської області».

1. Найменування:

комунальний заклад «Шосткинський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Шосткинської районної ради Сумської області (далі - Шосткинський районний центр ПМСД).

2. Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу:

вул. Новгород-Сіверська, 33 Шосткинський район, смт. Вороніж, Сумська область, 41140.

3. Основні напрямки діяльності Шосткинського районного центру ПМСД:

- організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Шосткинського району, з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;

- організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної, у визначеному законодавством порядку;

- проведення профілактичних щеплень;

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

- направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності;

- організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку;

- медична практика;

4. Статут Шосткинського районного центру ПМСД (додаток 1).

5. Структура Шосткинського районного центру ПМСД:

До складу Шосткинського районного центру ПМСД входять: 38 – амбулаторій, 15 – фельдшерських пунктів та 3 – фельдшерсько-акушерських пункта.

Штатним розписом затверджено 158,5 посад, з них зайнято 140,25 посад та працює 157фізичних осіб.

Всього

Затверджено посад

Зайнято

Працює

фізичних осіб

Лікарі

24

13,75

11

Середній медичний персонал

60,25

55,25

69

Центр ПМСД

Адміністрація

2

1

2

Середній медичний персонал

3

2,5

4

Структурні підрозділи

Лікарі

22

12,75

9

Середній медичний персонал амбулаторій

38,25

35

44

Середній медичний персонал ФАП/ФП

38,25

35

44

             
 

6. Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Шосткинського районного центру ПМСД:

Загальний бюджет по Шосткинському районному центру ПМСД склав 8 919 908 тис. грн.

7. Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:

25 ТРАВНЯ 2018 РОКУ

8. Кінцевий строк приймання документів:

до 17-00 год. 08 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ

9. Адреса приймання документів для участі в конкурсі:

АДМІНБУДІВЛЯ ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТА ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, КАБІНЕТ 44 ВУЛ. СВОБОДИ, 54, М. ШОСТКА, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, 41100 З 8.00 ГОД. ДО 17.00 ГОД. (в робочі дні) АБО НАДСИЛАЮТЬСЯ ПОШТОЮ.

10. Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок:

(05449) 7-42-29, e-mail: shst@sm.gov.ua.

11. Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 2;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія (у випадках, визначених законодавством);

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копії трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 3;

7) конкурсна пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 4;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 5;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

12. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на зайняття посади головного лікаря Шосткинського районного центру ПМСД:

- громадянство України;

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

– проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю;

– підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо у разі наявності);

– наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

– стаж роботи за фахом не менше 3-х років;

– вільне володіння українською мовою.

13. Конкурсна пропозиція розвитку Шосткинського районного центру ПМСД на 3 роки у паперовому вигляді та на електронних носіях у форматі ПДФ, де передбачається:

- план реформування закладу протягом одного року;

- заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

- пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.    

14. Умови оплати праці головного лікаря Шосткинського районного центру ПМСД із зазначенням істотних умов контракту:

- строк укладання контракту – 5 років;

- розмір посадового окладу встановлюється відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 № 308/519 згідно 15 тарифного розряду;

- надбавки виплачуються згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418 та Наказу Міністерства праці та соціальної політики і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005    № 308/519   

- встановлюється щомісячна надбавка за інтенсивність праці та особливий характер роботи в розмірі 50 відсотків посадового окладу.

- премія виплачується відповідно до колективного договору та в межах коштів, передбачених на оплату праці;

- надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні та додаткова оплачувана відпустка за особливий характер праці тривалістю 7 календарних днів. Одночасно з наданням відпустки надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

15. Дата і місце проведення конкурсу:

14.00 год 11 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ

МАЛА ЗАЛА АДМІНБУДІВЛІ ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ТА ШОСТКИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ВУЛ. СВОБОДИ, 54, М. ШОСТКА, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

 

Додаток 1. Статут комунального закладу «Шосткинський районний центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» Шосткинської районної ради Сумської області.

Додаток 2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів зайняття посади.

Додаток 3. Згода на обробку персональних даних.

Додаток 4. Попередження стосовно встановлених ЗУ Про запобігання корупції вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду.

Додаток 5. Заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів.