Про надання медичних послуг жителям Шосткинщини

 

До відання постійної комісії районної ради мандатної, з питань депутатської етики, законності, правопорядку, освіти, охорони здоров’я, культурного розвитку та соціального захисту належить коло різногалузевих питань.  

Одним з напрямів роботи постійної комісії є вивчення стану роботи закладів охорони здоров’я та оздоровчих закладів, медичного та медикаментозного забезпечення населення.  

На засіданні постійної комісії, що відбулося 21.02.2018 року, було розглянуто питання   «Про використання коштів, переданих з районного бюджету у бюджет м. Шостка на галузь охорони здоров’я за 2017 рік, та якість надання медичних послуг жителям Шосткинського району». За інформацією, озвученої на засіданні постійної комісії головним лікарем комунального закладу «Шосткинська цетральна районна лікарня Олегом Штогриним, за 2017 рік в комунальному закладі «Шосткинська центральна районна лікарня» проліковано мешканців сіл – 2198 чол., проведено ліжко/днів 23040. По Дитячій лікарні проліковано 457 дітей, проведено 3834 ліжко/днів.

 

Найменування ЛПЗ, відділень

Кількість чоловік

Проведено ліжко/днів

ЦРЛ

2198

23040

Дитяча лікарня

457

3834

Середня вартість 1 ліжко/дня

Найменування ЛПЗ

Всього, грн.

В т.ч.

медикаменти

харчування

ЦРЛ

300,24

15,45

7,49

Дитяча лікарня

516,75

15,16

14,81

Витрачено коштів на стаціонарне лікування хворих, мешканців сіл:

ЦРЛ                                  300,24  х  23040 =   6917529,60 грн.

в т.ч. медикаменти           15,45  х  23040   =   355968,00 грн.

           харчування           7,49   х  23040    =   172569,60 грн.

 

Дитяча лікарня              516,75  х  3834   =   1981219,50 грн.

В т.ч. медикаменти т.ч. медикаменти – 414091,44 грн., харчування – 229351,14 грн.

Амбулаторно-поліклінічна допомога надавалася поліклінічними відділеннями ЦРЛ, ДЛ та стоматологічною поліклінікою.

За 2017 рік було проведено відвідувань на загальну суму 5183447,05 грн.:

 

Найменування закладів

Всього відвідувань

Вартість 1 відвідування

Сума, грн.

ЦРЛ

48928

86,36

4225422,08

Дитяча лікарня

6493

52,22

 339064,46

Стоматологічна поліклініка

9093

68,07

 618960,51

Всього

 

 

5183447,05

Для медичного обстеження сільського населення було зроблено 340 людино-виїздів транспортом ЦРЛ, витрати на які склали 71967,80 грн. (вартість 1 л/виїзду з/пл. + нарах 173,50 +38,17= 211,67 грн.).

Флюорографічних обстежень здійснено мешканцям села пересувним флюорографом 1097 на суму 19241,38 грн.

Всього витрати на медичне обслуговування сільського населення склали 14173405,33 грн. без урахування мешканців смт Вороніж, по яким окремо статистична звітність не ведеться. При цьому на утримання терапевтичного відділення № 2 смт Вороніж було витрачено протягом 2017 року 756178,25 гривень.

Виділено з районного бюджету протягом 2017 року коштів в сумі 10972900 гривень (в т.ч. медичної субвенції 9793980 грн., іншої субвенції 1178920 грн.)

Питома вага мешканців сільської місцевості складає 13,9% (всього населення 97358, в т.ч. сільського 13564). А питома вага пролікованих сільських мешканців 18,4%, що свідчить про повну доступність населення сіл до вторинної медичної допомоги.

Показники здоров’я сільського населення Шосткинського району за 2017 рік:

- загальна захворюваність серед населення району складає у 2017 році – 7743 (показник 38396,3), у 2016 році 8064 особи (39307,8). Поширеність у 2017 році складає 153694,3 (30994 особи), у 2016 році – 157730,8 (31808 особи);

- загальна смертність серед сільського населення збільшилась з 20,5 (427) (за 2016 рік) до 22,2 (448) на 1 тис. населення;

- материнської смертності за 2016 рік та 2017 рік не було;

- малюкова смертність в районі за 2016 рік – 1 особа показник 19,2, а за 2017 рік – 51,3 (2 дитини) на 1000 народжених живими;

- народжуваність за 2017 рік – 39 дітей (показник 1,9) дещо зменшився у порівнянні з показниками 2016 року – 2,5 (52 дітей) на 1000 населення.

За 2017 рік природній приріст – показник становить «-20,3» на 1000 населення (у 2016 році природній приріст «-18,0»).

Відмічається збільшення показника захворюваності на онкопатологію: 2017 рік – 696,8 (144 особи) на 100 тис. населення, 2016 рік– 717,3 (149 осіб) на 100 тис. населення.

По сільському населенню проведено онкопрофоглядів жінок 53,8 % (3324 жінки) за 2016 рік, а за 2017 рік – 50,9 % (3162 жінки) від підлягаючого огляду населення.

Збільшився первинний вихід на інвалідність – за 2016 рік 37,3 (67 осіб) на 10 тис. дорослого населення та 48,0 (54 особи) серед працездатного населення. Показники за 2017 рік склали 39,8 (71 особи) на 10 тис. дорослого населення та 51,5 (57 осіб) серед працездатного.

Оглянуто інвалідів та учасників війни у 2017 році 679 осіб, у 2016 році 875 осіб.

Збільшення захворюваності на туберкульоз. За 2016 рік показник 72,2 (абс. число – 15) на 100 тис. населення, за 2017 рік – 114,1 на 100 тис. населення (абс. число – 23). Смертність від туберкульозу складає у 2017 році 5 осіб (показник 24,8), у 2016 році – 6 осіб (28,9).

Здійснюється діагностика та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентген - флюорографічного обстеження.

Охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням – 100% від підлягаючих.

Рентген-флюорографічно обстежено за 2017 рік 6880 чоловік сільського населення, охоплення флюорографічним обстеженням склало 701,6 на 1000 підлягаючого населення, у 2016 році за відповідний період обстежено 6701 чоловік, що становить – 686,2 на 1000 населення.

Декретована група населення обстежена у 2017 році на 92,7 %, так як у 2016 – 98,3 %; населення з групи ризику за соціальними показниками у 2017 році – 93,7%, у 2016 році – 88,6%; контингент ризику за медичними показаннями – 76,1; та – 80,4 % відповідно.

Також обстежується населення з групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз, у 2017 році обстежено 62,9 %, у 2016 – 64,4 % відповідно.

Взагалі обстежено за 2017 – 2016 роки дорослого населення – 70,2 % та 68,6% відповідно.

Серед дитячого населення району організовано проведення раннього виявлення туберкульозної інфекції шляхом проведення туберкулінодіагностики згідно календаря щеплень затвердженого наказом МОЗ України № 551 від 11.08.2014 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» та наказом № 595 від 16.09.2011 «Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів» за наявності вакцини.

У 2016 році було закуплено 4 000 доз туберкуліну на суму 45124,04 грн., а у 2017 році 3 816 доз на суму 73 451 грн., що становить 100 % від потреби. На 2018 рік закуплено 2220 доз на суму 44770,00 грн. На сьогоднішній день залишок туберкуліну складає – 2392 дози.

За 2017 рік було продіагностовано 1652 дитини віком до 14 років, із них 950 позитивних, що становить 97,2% від річного плану. Серед підлітків – 112 чоловік, що складає 51,2% від плану.

У 2016 році відповідно 1683 дитини, що складає – 98,3 % серед дітей віком до 14 років, із них 855 позитивних, серед підлітків – 91 дитина, що становить 25,4%, 72 позитивні.