Про удосконалення механізму отримання коштів місцевими бюджетами

Українська Асоціація районних та обласних рад, за підтримки Мінрегіонбуду, провела «круглий стіл» на тему: «Щодо удосконалення механізму отримання коштів місцевими бюджетами за рахунок державного фонду регіонального розвитку». За результатами заходу була опрацьована резолюція:

 

Резолюція за результатами «круглого столу» на тему: «Щодо удосконалення механізму отримання коштів місцевими бюджетами за рахунок державного фонду регіонального розвитку»

13 травня 2016 р.                                                               м. Київ

Учасники «круглого столу» (представники центральних органів виконавчої влади, апарату Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування, міжнародних проектів та неурядових організацій) на тему: «Щодо удосконалення механізму отримання коштів місцевими бюджетами за рахунок державного фонду регіонального розвитку», який відбувся 13 травня 2016 року у Києві, організованого Українською асоціацією районних та обласних рад в рамках діяльності Ресурсного центру зі сталого місцевого розвитку за підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,

заслухавши та обговоривши повідомлення та виступи з питань удосконалення порядку фінансування проектів з державного фонду регіонального розвитку, критеріїв розподілу коштів за регіонами, порядку формування складу регіональних комісій з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору проектів та інші питання,

відзначивши недосконалість нормативно-правової бази, що регулює питання механізму фінансування регіонального розвитку,

визнали за необхідне:

1. Внести зміни до Бюджетного кодексу України, зокрема:

- до статті 24-1 «Державний фонд регіонального розвитку» та передбачити збільшення державного фонду регіонального розвитку в обсязі не менше 3 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

- На 2017 рік та подальші роки не зупиняти дію абзацу другого частини першої статті 24- 1 Бюджетного Кодексу України.

- до статті 24-1 «Державний фонд регіонального розвитку» щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку в частині спрощення процедур і скорочення періоду затвердження переліків проектів та програм, шляхом передачі повноважень по затвердженню та розподілу Мінрегіону.

- доповнити частину першу статті 57 абзацом такого змісту:

«На кінець бюджетного періоду центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів зберігає залишки коштів за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» на рахунках загального фонду державного бюджету для здійснення відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення».

2. Запропонували з метою удосконалення критеріїв розподілу коштів за регіонами звернутися до Комітету з питань бюджету Верховної Ради України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства фінансів України з проханням вивчити кращий європейський досвід та врахувати наступну пропозицію з дотриманням таких критеріїв розподілу:

- 80 відсотків коштів – відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;

- 20 відсотків коштів – шляхом конкурсного відбору проектів, спрямованих на секторальну підтримку регіонального розвитку, які розроблені відповідно до пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку України та планом заходів її реалізації.

3. Схвалити зміни до Порядків, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196, що дозволять підвищити прозорість та вдосконалити процедуру конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, запровадити моніторинг їх реалізації.

4. Запропонували удосконалити порядок формування складу регіональних комісій з оцінки та проведення попереднього конкурсу відбору проектів шляхом встановлення наступних критеріїв до формування представництва органів місцевого самоврядування у регіональних комісіях:

- кількість членів Комісії з числа представників органів місцевого самоврядування становить не менше 1/3 загальної кількості складу Комісії;

- голова обласної ради та його перший заступник і заступник обов’язково включається до складу регіональної комісії та голова обласної ради є співголовою регіональної комісії.

Відповідні зміни внести до нормативно-правових актів, які регулюють діяльність Державного фонду регіонального розвитку.

Також пропонується удосконалити порядок здійснення оцінки проектів і програм членами Комісії шляхом викладення відповідної норми пункту 2 наказу Мінрегіону від 24.04.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» у наступній редакції:

«оцінка проектів здійснюється не менш ніж п’ятьма членами регіональної комісії (з дотриманням пропорційного представництва представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, які займаються питаннями місцевого/регіонального, соціально-економічного та/або інвестиційного розвитку, наукових та інших установ, а також незалежних експертів) із заповненням форми, згідно з додатком до цього наказу».

5. З метою належного представництва інтересів органів місцевого самоврядування в діяльності регіональної комісії з попереднього розгляду та відбору інвестиційних проектів та належного функціонування Державного фонду регіонального розвитку, пропонуємо:

- на засіданнях обласних рад розглядати питання щодо складу регіональних комісій;

- за результатами розгляду питання формувати пропозиції (у формі рішення сесії) з дорученням відповідним обласним державним адміністраціям щодо включення представників обласної ради до складу регіональних комісій.

6. Звернутися до органів місцевого самоврядування з проханням:

6.1. розглянути питання підтримки проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку (реєстр. № 4152 від 25.02.2016), з пропозицією виключити запропоновані зміни до статті 241 Бюджетного кодексу України, а саме: «з врахуванням залишків коштів за бюджетною програмою «Державний фонд регіонального розвитку» сформованих відповідно до абзацу третього частини першої статті 57 цього Кодексу»;

6.2. прийняти відповідне рішення, спрямувавши його до Верховної Ради України, народним депутатам України від Вашого регіону, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, а також до Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад.