Земельна ділянка для городництва

       Враховуючи те, що законодавством України не визначено поняття «городництво», на практиці фактично під городництвом розуміють вирощування рослинницької сільськогосподарської продукції (овочевих культур), не пов’язаної з вирощуванням багаторічних плодових насаджень, сінокосінням та випасанням худоби. За основним цільовим призначенням землі поділяються на категорії, які мають особливий правовий режим. Зокрема, земельні ділянки для городництва належать до категорії земель сільськогосподарського призначення, а саме: згідно ч. 2 ст. 22 Земельного Кодексу України (далі ЗКУ) земельні ділянки для городництва за видом сільськогосподарських угідь є ріллею.

          Способи набуття права на використання земельної ділянки для городництва

         П.2 ст. 134 ЗКУ визначено, що не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі, зокрема: передачі громадянам земельних ділянок для сінокосіння і випасання худоби, для городництва. Відповідно до ст. 36 ЗКУ громадянам або їх об’єднанням із земель державної або комунальної власності можуть надаватися в оренду земельні ділянки для городництва. Згідно ст. 36 ЗКУ земельні ділянки для городництва можуть надаватися в оренду тільки за рахунок земель комунальної чи державної власності. Відповідно до ст. 93 ЗКУ право оренди земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності. Виходячи з того, що городництво здійснюється на ріллі, відповідно ч. 2 ст. 36 ЗКУ на ній забороняється спорудження капітальних будівель і споруд та закладення багаторічних насаджень, одночасно ч. 3 ст. 36 ЗКУ передбачає, що на земельних ділянках , наданих для городництва, можуть бути зведені тимчасові споруди для зберігання інвентарю та захисту від непогоди. Після закінчення строку оренди земельної ділянки побудовані тимчасові споруди зносяться їх власниками за їхній рахунок.

   Хто, в яких розмірах і на які строки має право орендувати земельну ділянку для городництва?

       Пунктом 12 Перехідних положень Земельного кодексу України встановлено, що до розмежування земель державної та комунальної власності повноваження щодо розпорядження землями (крім земель, переданих у приватну власність, і земель, зазначених в абзаці третьому цього пункту) в межах населених пунктів здійснюють відповідні сільські, селищні, міські ради, а за межами населених пунктів – відповідні органи виконавчої влади. Згідно ст.36 та ст. 93 ЗКУ право на оренду земельної ділянки для городництва із земель комунальної або державної власності можуть надаватися в оренду земельні ділянки для городництва мають: громадяни України або їх об’єднання, юридичні особи України, іноземці і особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об’єднання і організації, а також іноземні держави. Колективні об’єднання городників діють на підставі статуту, яким визначаються права, обов’язки їхніх членів, а також компетенція органів їх самоврядування. Щодо максимальної площі, яку може передати місцева рада для городництва в оренду, то на даний час чинним земельним законодавством не визначена така гранична площа. Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років. Отже, згідно з чинним законодавством земельні ділянки для ведення городництва можуть надаватися відповідно до укладеного договору на обумовлений термін в оренду, а розпоряджаються зазначеними земельними ділянками місцеві ради або райдержадміністрації. Оскільки земельні ділянки для ведення городництва є державною власністю, то продажу вони не підлягають ані головою об’єднання городників, ані членами цього об’єднання. Порядок передачі земельних ділянок для городництва в оренду Порядок передачі земельних ділянок в оренду врегульовано ст. 124 Земельного кодексу. Зокрема, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладення договору оренди земельної ділянки. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків, установлених частинами другою та третьою ст. 134 Земельного кодексу. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, громадянам, юридичним особам, визначеним частинами другою та третьою вищезазначеної статті Кодексу, здійснюється в порядку, встановленому ст. 123 цього Кодексу.

      Щодо оподаткування таких земель, то воно залежить від багатьох факторів, зокрема: від категорій земель, їх цільового призначення, орендних відносин, від того, встановлено грошову оцінку земельних ділянок чи ні, тощо.

Шосткинський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги