Звіт про результати проведення громадського обговорення конкурсних робіт на створення офіційної символіки Шосткинського району

Звіт про результати проведення громадського обговорення конкурсних робіт на створення офіційної символіки Шосткинського району

1. Найменування органу, який проводив обговорення: Шосткинська районна рада.

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення: 

З метою налагодження системного діалогу органу місцевого самоврядування з громадськістю, іншими заінтересованими суб’єктами, одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, а також підвищення якості підготовки рішень з важливих питань життєдіяльності району, Проєкту конкурсних робіт на створення офіційної символіки (герб та прапор) Шосткинського району був розміщений 22.10.2021 року на офіційному сайті Шосткинської районної ради: shostkinskarr@ukr.net.

Пропозиції та зауваження до Проєкту конкурсних робіт на створення офіційної символіки (герб та прапор) Шосткинського району приймалися на електронну адресу: shostkinskarr@ukr.net до 20.11.2021 року.

Обговорення здійснювалось у формі електронних консультацій у період з 22.10.2021 до 20.11.2021.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

В обговоренні конкурсних робіт на створення офіційної символіки Шосткинського району активної зацікавленості громадськість не виявила.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли за результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції: 

Під час публічного громадського обговорення пропозиції та зауваження не отримувалися, альтернативні рішення/проєкти не пропонувалися.

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості     з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень: 

Враховуючи відсутність пропозицій та зауважень, у цілому Проєкт  конкурсних робіт на створенння офіційної символіки (герб та прапор) Шосткинського району можна вважати підтриманим.

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

Рекомендувати внести на розгляд районної ради питання затвердження офіційної символіки Шосткинського району.