Звіт про надходження запитів на публічну інформацію за 2023 рік

Звіт

про надходження запитів на публічну інформацію та їх розгляд

у виконавчому апараті Шосткинської районної ради

за 2023 рік

Дата

надходження

Усього

надій-

шло

У тому числі:

Із них від:

Розглянуто

в установ-

лений строк

пись-

мово

фак-

сом

теле-

фоном

ел.

пош-

тою

усно

(осо-

бисто)

записано

на вимогу

запитувача

Фізичних осіб

юридичних

осіб

громадян

колективів

09.10.2023

1

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1