Звіти про відстеження результативності

Звіти про відстеження результативності 

 

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Шосткинської районної ради від 23.11.2011 року «Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної  комунальної  власності територіальних  громад Шосткинського району»

1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Шосткинської районної ради від 23.11.2011 року «Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної  комунальної  власності територіальних  громад Шосткинського району»
2. Виконавець заходів з періодичного відстеження:
Виконавчий апарат Шосткинської районної ради.
3. Цілі прийняття акту:
Виділення в окремий регуляторний акт нормативних документів, які регулюють питання надання майна спільної власності району в оренду.
Вдосконалення порядку передачі в оренду майна, що належить до спільної власності району, забезпечення обґрунтованого розрахунку орендної плати.
Підвищення ефективності використання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Шосткинського району.
Приведення у відповідність до чинного законодавства у сфері оренди спільного майна нормативних документів Шосткинської районної ради. Врахування інтересів орендарів стосовно можливості користування спільним майном для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селища Шосткинського району щодо максимізації доходів від оренди спільного майна.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
З 19 травня по 29 травня 2015 року.
5. Тип відстеження:
Періодичне.
6. Методи одержання результатів відстеження:
Статистичний метод відстеження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Способи одержання даних: аналіз офіційної статистичної інформації. Дані, на основі яких відстежувалася результативність:
- сума надходжень до районного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Шосткинського району;
- кількість звернень орендарів з неврегульованих питань стосовно орендних відносин;
- кількість фактів порушень чинного законодавства щодо використання об’єктів спільної власності та результати їх усунення;
- кількість  укладених договорів оренди та додаткових угод про внесення змін;
- кількість проведених конкурсів з незалежної  оцінки вартості майна;
- кількість переможців – суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Аналіз результативності дії зазначеного акта здійснюється за кількісними показниками, основними серед яких є:


№ п/п

Показники

Період з 01.12.2012
по 31.12.2014

1

Сума надходжень до районного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Шосткинського району (грн.)

2296,36

2

Кількість звернень орендарів з неврегульованих питань стосовно орендних відносин

-

3

Кількість фактів порушень чинного законодавства щодо використання об’єктів спільної власності та результати їх усунення

-

4

Кількість  укладених договорів оренди та додаткових угод про внесення змін

2

5

Кількість проведених конкурсів з незалежної  оцінки вартості майна

1

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання.
Розмір коштів, що витрачається суб’єктами господарювання,пов’язаними з виконанням вимог цього акта, складається з витрат  переможців конкурсу на   публікацію оголошень, пов’язаних із передачею майна в оренду та відбором оцінювачів, проведенням незалежної оцінки вартості об’єкта оренди, рецензуванням, які  визначаються індивідуально для кожного об’єкта оренди на підставі рахунків надавачів послуг.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта достатній, оскільки регуляторний акт було опубліковано в газеті «Полісся» за № 52 від 01.12.2011 року.
Крім того, оголошення стосовно проведення конкурсів по відбору оцінювачів вартості об’єктів оренди та проведення комерційних конкурсів на право укладення договорів оренди опубліковуються в місцевих засобах масової інформації.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених  цілей.
Упровадження зазначеного регуляторного акта надало можливість виконавчому апарату Шосткинської районної ради більш ефективно контролювати надання в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району.
Результати реалізації положень акта мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень.

 

Голова Шосткинської районної ради                                                                  В.А. Притико

 

Звіт

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення Шосткинської районної ради від 23.11.2011 року «Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної  комунальної  власності територіальних  громад Шосткинського району»

1. Вид та назва регуляторного акта:
Рішення Шосткинської районної ради від 23.11.2011 року «Про затвердження нормативних документів щодо оренди майна спільної  комунальної  власності територіальних  громад Шосткинського району»
2. Виконавець заходів з періодичного відстеження:
Виконавчий апарат Шосткинської районної ради.
3. Цілі прийняття акту:
Виділення в окремий регуляторний акт нормативних документів, які регулюють питання надання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Шосткинського району в оренду.
Вдосконалення порядку передачі в оренду майна, що належить до спільної власності  територіальних громад сіл, селища Шосткинського району, забезпечення обґрунтованого розрахунку орендної плати.
Підвищення ефективності використання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Шосткинського району.
Приведення у відповідність до чинного законодавства у сфері оренди спільного майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Шосткинського району, нормативних документів Шосткинської районної ради. Врахування інтересів орендарів стосовно можливості користування спільним майном для здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селища Шосткинського району щодо максимізації доходів від оренди спільного майна.
4. Строк виконання заходів з відстеження:
З 28 травня по 07 червня 2018 року.
5. Тип відстеження:
Періодичне.
6. Методи одержання результатів відстеження:
Статистичний метод відстеження.
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:
Способи одержання даних: аналіз офіційної статистичної інформації. Дані, на основі яких відстежувалася результативність:
- сума надходжень до районного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Шосткинського району;
- кількість звернень орендарів з неврегульованих питань стосовно орендних відносин;
- кількість фактів порушень чинного законодавства щодо використання об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Шосткинського району та результати їх усунення;
- кількість  укладених договорів оренди та додаткових угод про внесення змін;
- кількість проведених конкурсів з незалежної  оцінки вартості майна;
- кількість переможців – суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:
Аналіз результативності дії зазначеного акта здійснюється за кількісними показниками, основними серед яких є:


№ п/п

Показники

Період з 01.01.2015
по 01.05.2018

1

Сума надходжень до районного бюджету від оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Шосткинського району (грн.)

110613,37

2

Кількість звернень орендарів з неврегульованих питань стосовно орендних відносин

-

3

Кількість фактів порушень чинного законодавства щодо використання об’єктів спільної власності та результати їх усунення

-

4

Кількість  укладених договорів оренди та додаткових угод про внесення змін

38

5

Кількість проведених конкурсів з незалежної  оцінки вартості майна

3

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання.
Розмір коштів, що витрачається суб’єктами господарювання,пов’язаними з виконанням вимог цього акта, складається з витрат  переможців конкурсу на   публікацію оголошень, пов’язаних із передачею майна в оренду та відбором оцінювачів, проведенням незалежної оцінки вартості об’єкта оренди, рецензуванням, які  визначаються індивідуально для кожного об’єкта оренди на підставі рахунків надавачів послуг.
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта достатній, оскільки регуляторний акт було опубліковано в газеті «Полісся» за № 52 від 01.12.2011 року та на офіційному сайті Шосткинської районної ради.
Крім того, оголошення стосовно проведення конкурсів по відбору оцінювачів вартості об’єктів оренди та проведення комерційних конкурсів на право укладення договорів оренди опубліковуються в місцевих засобах масової інформації.
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених  цілей.
Упровадження зазначеного регуляторного акта надало можливість виконавчому апарату Шосткинської районної ради більш ефективно контролювати надання в оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Шосткинського району.
Результати реалізації положень акта мають позитивну динаміку, він не потребує змін та доповнень.

 

Голова Шосткинської районної ради                         В.О. Долиняк